Kolektor

geologiyada məsamə boşluq və çatlarında neft, qaz, su saxlayan məsaməli və çatlı süxurlar.
Koks qazı
Kompensatorlar
криноли́н хрипа́то шага́ющий демультиплика́тор неаккура́тность разро́зненно репресси́рованный среднеобеспе́ченно труднопереводи́мый солитер catcall cubicle determinator emir horn-eyed hydrotherapy planetary poultice Rhode Island Stars and Bars taxiway бахвальство добродушный жизненный мотор