Kolektor

geologiyada məsamə boşluq və çatlarında neft, qaz, su saxlayan məsaməli və çatlı süxurlar.
Koks qazı
Kompensatorlar