LAXLAMAQ

f. (mıx, diş və s.) to be* / to get* / to come* loose; (stol, stul və s.) to be* unsteady; (mebel) to get* / to become* rickety; Dişim laxlayır. I have a loose tooth, My tooth is loose; Bu dirək laxlayır This pole is coming loose

LAX
LAXLATMAQ

Digər lüğətlərdə