Mühərik, motor

hər hansı bir enerji növünü mexaniki işə çevirən enerji güc maşını.
Mühəndis
Mühərik yağları