MƏHƏBBƏT

I
сущ. любовь:
1. чувство глубокой привязанности к кому-, к чему-л., преданности к ому -, чему-л. Ana məhəbbəti материнская любовь, xalqa məhəbbət любовь к народу, ümumxalq məhəbbəti всенародная любовь, insanlara məhəbbət любовь к людям, məhəbbətini qazanmaq kimin завоевать любовь чью, кого , məhəbbət aşılamaq прививать любовь
2. сильное чувство, влечение к лицу другого пола. İlk məhəbbət первая любовь, gizli məhəbbət тайная любовь, qarşılıqlı məhəbbət взаимная любовь, qızğın məhəbbət страстная любовь, təmiz məhəbbət чистая любовь, qadına məhəbbət любовь к женщине, məhəbbəti vəsf etmək воспевать любовь
3. влечение, интерес, тяготение к чему-л. Öz işinə məhəbbət любовь к своему делу, incəsənətə məhəbbət любовь к искусству, idmana məhəbbət любовь к спорту
4. чувство расположения, симпатии кому-л. Müəlliminə məhəbbət любовь к своему учителю, iş yoldaşlarının məhəbbəti любовь товарищей по работе
II
прил. любовный. Məhəbbət lirikası любовная лирика; məhəbbət bağlamaq kimə полюбить кого , məhəbbət bəsləmək kimə питать любовь к кому , məhəbbətini izhar eləmək объясняться, объясниться в любви
MƏHDUDLUQ
MƏHƏBBƏTANƏ

Digər lüğətlərdə