MƏHƏBBƏT

Ərəbcə həbib, məhbubə kimi sözlərlə eyni kökə malikdir. “Dost, əziz” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MƏHDUD
MƏHƏMMƏD

Digər lüğətlərdə