MACAR

I
сущ. венгр, мадьяр. Macar qadını, qızı мадьярка, венгерка. Macarlar венгры (народ, составляющий основное население Венгрии)
II
прил. венгерский. Macar dili венгерский язык, мадьярский язык
MACALSIZLIQ
MACARCA

Digər lüğətlərdə