MACAR

MACAR I is. Avropada yaşayan xalqlardan biri. Məhbuslar müəyyən sektorlara bölünmüşdü. Rus sektoru, çex, polyak, rumın, yuqoslav, yəhudi, macar sektorları (Q.Xəlilov).

MACAR II is. Təzəcə hazırlanmış çaxır. Macardan iki bakal içdi.

LOPA
MADDƏ

Digər lüğətlərdə