MACAR

I. i. Hungarian; ~lar the Hungarians

II. s. Hungarian; ~ xalqı Hungarian people; ~ dili Hungarian, the Hungarian language; ~ qadını Hungarian (woman)

MACALSIZ
MACARCA

Digər lüğətlərdə