MEXANİKİ

механический
MEXANİKA
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə