NÖVBƏ

NÖVBƏ I is. [ ər. ] Sıra. Növbə anasına çatanda hər ikisi bir anlığa duruxsundu (M.İbrahimov).

NÖVBƏ II is. [ ər. ] Zaman, vaxt. Onun bu görkəmi öz növbəsində Hacı Əliyə pis təsir edirdi (M.İbrahimov).

NİŞANLI
NÜSXƏ

Digər lüğətlərdə