NİŞAN

1. NİŞAN, AD, ADAX, DEYİK

2. nişan bax 1. nişanə; 2. nişangah; 3. medal

NİŞ
NİŞANBAZLIQ

Значение слова в других словарях