OTARTMAQ

f. bax otartdırmaq

OTARTDIRMAQ
OTAYLI

Digər lüğətlərdə