PƏNCƏ

i. paw; (tülkü, dovşan və s.) pad, claw; (vəhşi quşlarda) talon; clutches; d.d. five fingers; ~sini göstərmək to show* one’s claws; ~sinə düşmək to fall* into smb.’s clutches; kiminsə ~sində in smb.’s clutches; kiminsə ~sindən çıxmaq to get* out of smb’s clutches; ◊ ayı ~si bot. burdock; düşmən ~sində olmaq to be* in the clutches of the enemy; kasıblığın ~sində in the clutch of poverty

PƏNAHGAH
PƏNCƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə