PASAN

Əsli “пацан”dır, поросенок (donuz xırçası) sözünün dəyişmiş formasıdır. Bizdə “ciqan”, “dilənçi”, “uşaq” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PASAQ
PASLANMAQ