PAXIR

Alınma sözdür, mənası “mis” deməkdir. Paxırı çıxmaq ifadəsi “cilası yox olub, mis üzə çıxıb” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PAXIL
PAXLAVA

Digər lüğətlərdə