PLURALİZM

\[lat. pluralis – çoxlu\] – monizmə əks konsepsiya: mövcud olan hər şey eyni hüquqlu, bir-birindən təcrid olunmuş, vahid başlanğıca müncər edilməyən mahiyyətlərin çoxluğundan ibarətdir
PİS
PLÜRALİZM