QÜRBƏT

Qərib sözü ilə qohumdur, “yad” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QÜDS
QÜRRƏ

Digər lüğətlərdə