QƏBZ

QƏBZ (sənəd, kağız) [Ağabala:] Onda gərək qabaqca hamama gedim, yoxsa napak qəbz almaq olmaz! (Çəmənzəminli); QƏBALƏ (köhn.) Atabəy bu sözləri deyəndən sonra iki qəbalə çıxarıb Qətibə xatunun qarşısına qoydu (M.S.Ordubadi).

QƏBULEDİCİ
QƏBZƏ

Значение слова в других словарях