QABAQ-QƏNŞƏR

Belə bir deyim var: xəstə sağalacaq olsa, həkim qənşər gələr. Salyanda qabaq-qənşər sözü qabaq-qarşaq kimi işlədilir. Qarşı sözü vaxtilə ”baxmaq” sözünün sinonimi olmuş qaramaq feilinin dəyişmiş şəklidir, qabaq-qənşər sinonimlər biləşməsidir, “qabaq-qabağa”, “göz-gözə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QABAQ1
QABAN

Digər lüğətlərdə