QABAQ-QABAĞA

QABAQ-QABAĞA (iki nəfərin bir-birinin qarşısında olması) O biri nümayəndələri oturmağa dəvət etdi, özü də gəlib Pəri xala ilə qabaq-qabağa əyləşdi (M.İbrahimov); QABAQ-QARŞI Güllü ..qoluçirməkli olduğu halda, oğlu ilə qabaq-qarşı durub danışırdı (Ə.Əbülhəsən); QABAQ-QƏNŞƏR [Aytəmiz:] Şəhərdə çox fikirləşdim, çox götür-qoy elədim ki, sənə ürəyimi açam, səninlə qabaq-qənşər oturub danışam (Ə.Qasımov); RUBƏRU (kl.əd.) Dün mənimlə rubəru buldu nigar, oldu rəqib.. (Xətayi); ÜZBARI Gəl ikimiz söhbət edək; Duraq üzbarı, bəxtəvər (Aşıq Veli Miskinli); ÜZBƏÜZ (bax).

QABAQ
QABAQ-QARŞI

Значение слова в других словарях