QARIŞMAQ

QARIŞMAQ I f. Müdaxilə etmək, araya girmək. Sən onun işinə qarışma.

QARIŞMAQ II f. Dolaşıq düşmək, qatma-qarışıq olmaq. Mənim işlərim bir-birinə qarışıb.

QARIŞ
QARQARA

Digər lüğətlərdə