QARAGİLƏ

QARAGİLƏ I is. Turş meyvəsi olan kol bitkisi və onun meyvəsi. Bu meşələrdə milyonlarla özü özbaşına bitən alma-armud, qaragilə, alça, zoğal, hər nə desən var (S.Rəhimov).

QARAGİLƏ II is. Azərbaycan xalq havalarından birinin adı. Bu, Cənubi Azərbaycanda məşhur olan “Qaragilə” mahnısı idi (M.İbrahimov).

QARAÇI
QARAYANIQ

Digər lüğətlərdə