QAXAC

QAXAC I is. Qurudulmuş ət. Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən).

QAXAC II is. Quru, arıq. Bunlar hamısı o qaxacın işləridir, – deyə Nikolay dişlərini qıcadı (Q.İlkin).

QAX
QALA

Digər lüğətlərdə