QAX

QAX I is. Qurudulmuş meyvə. Pul yoxdur, toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır, bunları gətirin borclarınıza hesab edək (S.S.Axundov).

QAX II f. məh. Yerə vurmaq, çırpmaq; üzə vurmaq. Bir yaxşılıq eyləyəndə həmişə başa qaxır.

QAĞA
QAXAC

Digər lüğətlərdə