Qaz neft seperatoru, trap

neftlə birlikdə çıxan qazları sıxlıq fərqinə görə neftdən ayıran aparat. Qazın ayrılması və kənar edilməsi üçün təzyiqi aşağı salır, maye axınını şırnaqlara ayırır, sürəti azaldır, axının istiqamətini dəyişdirir. Quyudan çıxarılan məhsul Q.- n.s.- nin orta hisəsinə daxil olur. Neft Q.- n.s.- nin aşağı hisəsindən axıdılır, qaz isə neftin qaz kəmərinə düşməməsi üçün ən yuxarı hisəsindən çıxarılır.
Qaz mühəriki
Qaz papağı