qeyri-ədəbilik

qeyri-ədəbilik
qeyri-ədəbi
qeyri-əxlaqi

Digər lüğətlərdə