QİDALANMAQ

f. to be* fed / nourished; yaxşı ~ to be* well fed, to eat* well; pis ~ to be* underfed / undernourished, to have* bad food; otla / tərəvəzlə və s. ~ to feed* on grass / vegetables, etc. Heyvanlar əsasən otla qidalanır Cattle feed chiefly on grass

QİDALANMA
QİDALAYICI

Digər lüğətlərdə