QUBAR

i. grief, sorrow, sadness, bore; ~ etmək bax qubarlanmaq

QUBA-QAZ
QUBARLANDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə