RÖVNƏQ

Ərəbcə “parlaq” deməkdir, növraq bunun təhrif formasıdır. Rövşən də bu sözlə eyni kökə malikdir, “parıltı”, “işıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ROMANTİZM
RUBİKON

Digər lüğətlərdə