RİYAZİ

прил. математический. Riyazi analiz математический анализ, riyazi anlayış математическое понятие, riyazi düstur математическая формула, riyazi ifadə математическое выражение, riyazi məntiq математическая логика, riyazi dilçilik математическая лингвистика, riyazi dəqiqliklə с математической точностью
RİYAZƏT
RİYAZİLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə