RİYAZİ

ə. 1) riyaziyyata aid olan; 2) riyaziyyatçı.

RİYAZƏT
RİYAZİYYAT

Digər lüğətlərdə