SƏNƏT

\[ər.\] сущ. 1. сенят (1. пеше; кӀвалах, кеспи, машгъулат; 2. харусенятдин хилерикай сад; 3. кил. sənətkarlıq 2); 3. сенятдин; ** sənət məktəbi пеше мектеб (пеше, сенят чирдай школа).
SƏNƏM
SƏNƏTÇİ

Digər lüğətlərdə