SAQQALININ ALTINDAN KEÇMƏK

bax: bığının altından keçmək.

SAQQALINI DƏYİRMANDA AĞARTMAQ
SAQQALLI UŞAQ