TABELİ

s. subordinate; ~ mürəkkəb cümlə qram. the complex sentence

TABELÇİLİK
TABELİK

Digər lüğətlərdə