utancaqlıq

mahcubiyet, utanç

utancaq
utanmaq

Digər lüğətlərdə