UZAQLAŞMAQ

f. 1. to move off / away (from); to keep* (from); məc. to shun (d.); sahildən ~ to move off / away from the shore; mövzudan ~ to wander from the subject; cəmiyyətdən ~ to withdraw* / to retire from society; 2. to take* oneself off, to retire, (getmək) to withdraw*; (ayrılmaq) to be* estranged

UZAQLAŞDIRMAQ
UZAQLIQ

Digər lüğətlərdə