VAR

I. i. property, fortune, wealth; xalqın ~ı national property

II. f. 1. there is, (cəmdə) there are; Otaqda bir oğlan var There is a boy in the room; Həyətdə çox uşaq var There are a lot of children in the yard; 2. to have*; Mənim bir qardaşım var I have a brother; ~ olmaq to exist; Marsda həyat varmı? Does life exist on Mars?; ~ qüvvəsilə with all his / her strength; Nə var, nə yox? How are the things? Biri vardı, biri yoxdu... Once upon a time, there was / lived...; Var olsun! Long live! Var ol! Thanks! Bravo! Ölkələr var ki,... There are countries that...; Adamlar var ki,...; There are people who...

VANNASIZ
VAR-DÖVLƏT

Digər lüğətlərdə