var

1) is. bien m, avoir m ; fortune f ; xalqın ~ı bien public ; 2) il y a ; otaqda bir oğlan ~ il y a un garçon dans la pièce 3) avoir ; mənim bir qardaşım var j’ai un frère ; ~ qüvvəsilə de toutes ses forces, avec toutes ses forces ; Nə ~, nə yox? Qu’y a-t-il de neuf? Biri ~dı, biri yoxdu. . . Il était une fois . . . ; ~ olsun! Vive! ~ ol! Merci! Bravo!

Vanuatu
Var

Digər lüğətlərdə