XARİC

XARİC I is. [ ər. ] Başqa ölkə. Mən evə gələndə qapını atam açdı, xaricdən qayıdandan sonra onun iş yerini dəyişiblər (M.İbrahimov).

XARİC II is. [ ər. ] Dışarı, bayır, bir şeyin bayır üzü. Evin xarici daxilinə nisbətən gözəldir.

XARİC III is. [ ər. ] Çıxarılma, qovulma, kənar olunma. Sədayi-musiqi etsin gərək könülləri cəzb; Ürək sıxan, yolu xaric sədalərin nəyi var? (Ə.Vahid).

XAR
XAS

Digər lüğətlərdə