XAR

XAR I is. [ fars. ] Tikan. Gül dibini xara qoydun; Bülbülü ah-zara qoydun (Dastanlar).

XAR II sif. [ fars. ] Zəlil, bimar olan. Gördüm məktəbdə biri əziz, birisi xardır (H.Billuri).

XAMA
XARİC

Digər lüğətlərdə