Yataq, faydalı qazıntı yatağı

geoloji proseslər nəticəsində yer qabığında əmələ gəlmiş sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığımı. Neft və qaz laylı və masiv Y.-lar əmələ gətirir. Laylı Y.- larda neft və qaz yığımları xüsusi laylara kolektorlara toplanır. Masiv neft və qaz Y.-ları üstdən az keçirici laylarla örtülmüş keçirici süxurların çıxıntılarını doldurur və struktur, rif erazion çıxıntı Y.-larına bölünür.
Yatağın parametrləri
Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri