YATMAQ

YATMAQ I f. Yuxulamaq. Bütün ailələr səhər məlumatını dinləməmiş evdən çıxmır və gecə məlumatını dinləməmiş yatmırdılar (S.Rəhman).

YATMAQ II f. Qurtarmaq, dayanmaq. Fabriklərdə işləyən fəhlələr işləri yatırmışdılar (Ə.Haqverdiyev).

YATMAQ III f. Çökmək, oturmaq. Çoban iti üstünə gələndə aşağı yat.

YAŞLI
YAVA

Digər lüğətlərdə