YAXŞI BAXMAQ

xüsusi diqqət göstərmək; ~ əl üstündə saxlamaq.

YAXINA BURAXMAMAQ (QOYMAMAQ)
YAXŞI OLDU