YAXŞI

\[alm. Gut; fr. Bien; ing. Good; lat. Bonus; yun. Agathos; osm. tr. hayır; ər. خ شٌّ \] – geniş mənada işə yarayan, özünə uyğun, doğru görülmüş, təbiətinə uyğun, istənməyə dəyərli olan. Əxlaqın və əxlaq fəlsəfəsinin əsas termini. Din fəlsəfəsində Tanrıya aid edilən Mütləq Yaxşı məfhumu da mövcuddur.
YADDAŞ
YAKARI

Значение слова в других словарях