yaxşılaşmaq

iyileşmek

yaxşıca
yaxud

Digər lüğətlərdə