yaxa

is. collet m, col m ; ~sını açmaq déboutonner le collet ; məsuliyyətdən ~ qurtarmaq fuir la responsabilité

◊ ~sını qurtarmaq débarrasser (se) de ; l’échapper belle

yağsızlanmaq
yaxalamaq

Digər lüğətlərdə