…ZADƏ

… заде (вторая часть сложных слов):
1. рождённый. Halalzadə законнорождённый; haramzadə незаконнорождённый
2. какого-л. происхождения. Şahzadə шахзаде (шахского происхождения), ясилзадя аристократического происхождения, bəyzadə бекского происхождения
3. сын такого-то (образует фамилию). Məmmədzadə Мамедзаде (сын Мамеда)
ZAD
ZADƏGAN

Digər lüğətlərdə