ÜSUL

İ CƏDİD yeni üsul – Azərbaycanda 1920 - ci ilədək məktəb və mədrəsələrdə tətbiq edilən yeni tədris üsulu, mütərəqqi pedaqoji cərəyan. ―Üsul‖ ərəbcədən tərcümədə qayda, metod, üsul; ―cədid‖ isə yeni, təzə mənalarını verir.
ÜSLUB
ÜZLƏT

Значение слова в других словарях