Ştanqla Qazma

bax: Qazma.
Ştanq
Ştanqsız dərinlik nasosu ilə neftçıxarma