ƏRŞ

Yer kürəsi, yaxud göy, asiman. Tez-tez Quranda işlədilən ərş sözündən mıəqsəd ilahi hakimiyyət, yaxud da Tanrı-nın dərgahı deməkdir.
ƏRMIŞ
ƏSAS

Digər lüğətlərdə